Nebezpečná sieť 5G

30.08.2019

V listopadu 2018 americká Federální komise pro telekomunikace (FCC) pověřila raketovou společnost SpaceX, kterou vlastní podnikatel Elon Musk, úkolem vypustit flotilu 7 518 satelitů na oběžnou dráhu, aby tak završila ambiciózní plán, jehož cílem je pokrytí každého kousku zemského povrchu širokopásmovým signálem.

Satelity budou operovat přibližně z výšky 338 kilometrů a ozařovat Zemi extrémně vysokými frekvencemi mezi 37,5 až 42 GHz.

Tato flotila tak zvýší celkový počet 4 425 menších satelitů společnosti SpaceX, jejichž vypuštění bylo schváleno již dříve, tyto satelity budou obíhat Zemi ve výšce asi 1200 kilometrů a koupat nás ve frekvencích 12 až 30 GHz.

Celkový počet satelitů SpaceX je tedy téměř 12 000.

V současnosti obíhají Zemi přibližně dva tisíce plně funkčních satelitů. Některé zajišťují signál GPS (nebo také "satelitní navigaci"), jiné zajišťují televizní signál, další slouží mobilním operátorům, meteorologům a armádě. Země je tak ozařována z vnějšího prostoru už jistou dobu.

Nová flotila SpaceX však zvýší počet satelitů nad námi, a tím vzroste úroveň záření, které bude dopadat na Zemi.

Flotila SpaceX je však pouze jednou z několika společností, které mají zájem vypustit satelity na oběžnou dráhu v příštích několika letech a všechny mají sloužit stejnému účelu: vysílat širokopásmový signál.

Náš tip: Přírodní léčba štítné žlázy: Zjistěte, jak se navždy zbavit únavy, přibírání, nedostatku energie či vypadávání vlasů. Více informací zde

Další společnosti, jako jsou Boeing, One Web a Spire Global, postupně vypouštějí své menší flotily, čímž se celkový počet plánovaných širokopásmových satelitů zvýší na přibližně 20 000 - všechny satelity mají ozařovat Zemi stejnými frekvencemi (obr. 1).1

...skutečnou hnací silou tohoto jednání je vytvořit vhodné podmínky k tomu, aby nám elektronika a umělá inteligence ničily život v mnohem větší míře než doposud.

Proč najednou tak vysoký přival aktivity?

Nové satelitní flotily přispějí k dohodnutému celosvětovému úsilí o "upgrade" elektromagnetického prostředí Země.

Tento upgrade se běžně označuje jako 5G, nebo také bezdrátová síť páte generace. V technických kruzích se říká o tom, že zavedení 5G sítě povede k vytvoření nového globálního "elektronického ekosystému".

To je geoinženýrství v míře, o jakou se dosud nikdo nepokusil.

Veřejnost se má domnívat, že bude moci rychleji streamovat videa pro média a zábavu, ale skutečnou hnací sílou tohoto zavádění je vytvořit podmínky k tomu, abychom byli ovlivňováni elektronikou a umělou inteligencií v mnohem větší míře než doposud.

V předchozím článku pro New View ("Záření, robotické včely a 5G", New View, 85, podzim 2017) jsem psal o tom, že zavedení 5G bude vyžadovat statisíce nových ministožárů pro mobilní sítě (nazývaných také "základnové stanice") po městech Spojeného království a doslova miliony nových základnových stanic po městech celého světa, které budou vysílat záření o frekvencích a intenzitě mnohem vyšší úrovně, než jak jsme zvyklí dnes.

Tyto nové stožáry jsou mnohem menší než ty, které vídáme dnes u našich cest a na střechách budov. Budou diskrétně připojeny k bočním stěnám obchodů nebo ke stožárum veřejného osvětlení.

Těch 20 000 satelitů je nezbytným doplňkem tohoto pozemského úsilí, protože zaručí, že se do nové elektronické infrastruktury začlení i venkovské oblasti, jezera, hory, lesy, oceány a divočina, kde žádné budovy ani stožáry veřejného osvětlení nejsou. Bez záření nezůstane ani centimetr zeměkoule.

Vzhledem k rozsahu projektu je překvapivé, jak málo lidí si je vědomo toho, co se všude kolem nás právě začíná odehrávat. Jen málo lidí slyšelo o 20 000 nových satelitech, které mají planetu proměnit v "chytrou (smart) planetu", na jejímž povrchu bude vše ožarováno ve dne v noci.

V národních médiích neslyšíme hlasy zpochybňující moudrost, natož etiku, geoinženyrství nového globálního elektromagnetického prostředí.

Měli bychom si však položit otázku, zda stojíme o mnohem intenzivnější expozici přírodního prostředí a všech živých tvorů, včetně nás, stále většímu množství elektromagnetického záření.

Místo toho souhlasíme s tím, že technologie musí pokračovat, a nezbytnou součástí tohoto progresu je přítomnost stále "chytřejších" přístrojů a zařízení v našich životech.

A kdo by si nepřál pokrok? Téměř všichni milují své tenké a svůdné telefony, klávesnice a virtuální asistenty a považují je za nenahraditelnou součást svých životů.

Je opravdu pravda, že nejsme vystaveni riziku vzniku onemocnění, jak nám tvrdí vláda a průmysl? Jestliže elektromagnetické vlny, jejichž prostřednictvím se naše smartphony připojují na internet, projdou cihlami, kameny a cementem, co se děje, když se dostanou do kontaktu s naším tělem?

Buďte si jisti, že se od těla jen tak neodrazí! Vstupují přímo do něj. Stupeň jejich absorpce se dá přesně změřit na základě specifické míry absorpce, vyjádřené ve wattech na kilogram biologické tkáně.

Když ve své domácnosti zavedeme Wi-Fi síť, naše těla ozařujeme permanentně. Když držíme u ucha smartphone, elektromagnetické vlny nám ozařují mozek. Opravdu věříme tomu, že je to neškodné?


Vlny a frekvence

V současnosti fungují mobilní telefony, tablety, většina Wi-Fi a tak dále na frekvencích do 3 GHz v takzvané "mikrovlnné" části elektromagnetického spektra.

Kdybyste mohli vidět a změřit vlnové délky těchto záření, zjistili byste, že jsou dlouhé několik centimetrů. Například smartphone fungující na 800 MHz vysílá a přijímá signály o vlnové délce 37,5 centimetrů.

U smartphonu, který funguje při 1,9 GHz, je vlnová délka 16 centimetrů. Wi-Fi využívá frekvenci 2,4 GHz o vlnové délce 12 centimetrů.

Zavedení 5G bude znamenat používání podstatně vyšších frekvencí, než jsou tyto, což odpovídá menším vlnovým délkám. Frekvence nad 30 GHz mají vlnovou délku několik milimetrů.

Milimetrovému vlnovému spektru (od 30 do 300 GHz) se říká extrémně vysoká frekvence a jeho vlnové délky činí 1-10 milimetrů.3

Až dosud se elektromagnetické záření extrémně vysoké frekvence velmi nepropaguje a jeho zavedení bude znamenat výraznou změnu v druhu elektromagnetické energie, která bude přítomna v přírodním prostředí (obr. 3).


Důvod, proč se budou používat milimetrové vlny pro 5G, je ten, že u extrémně vysokých frekvencích jsou k dispozici mnohem větší části vlnového spektra než u nižších frekvencích.

To znamená, že tam může být mnohem větší "šířka vlnového spektra". Větší šířka vlnového spektra znamená, že budeme moci přenášet mnohem větší objemy dat a rychlost přenosu bude mnohem větší.

Výsledem bude, že dojde ke snížení takzvané "latence" čili časového zpoždění systému, čímž vzroeste kvalita streamování videí.

Díky tomu budou data, dostupná z virtuálních zdrojů, snadněji slučitelná s naším vnímáním reálného světa, což vyžadují aplikacerozšířené reality.

Větší slučitelnost znamená, že budeme jednodušeji obývat přírodní svět spolu s elektronickým světem, jako by byly jedinou realitou.

Jak bude fungovat tato nová 5G síť

Jeden 5G vysílač/přijímač bude mít množství maličkých antén, pospojovaných do jedné jednotky.

Jedním z technických problémů využívání frekvencí v milimetrové oblasti spektra je to, že vlny vhledem ke své délce jen pár milimetrů budou hůře procházet fyzickými překážkami než vlny nižších frekvencí.

Právě proto je nezbytné mít tolik nových mobilních stožárů nebo "základnových stanic". Ty budou muset být rozmístěny po městech ve vzdálenostech do 100 metrů od sebe, protože za touto hranicí jejich signál slábne, a tedy hůře prochází budovami, aby se dostal k zařízením uvnitř.

Kromě toho, že mobilní stožáre budou rozmístěny tak hustě, budou potřebovat i mnohem více energie než současné mobilní stožáry, aby byla zajištěna dostatečná síla signálu.

A jelikož jsou vlnové délky o tolik menší, musí být menší i antény, které je vysílají a přijímají.

Jeden 5G vysílač/přijímač bude mít množství maličkých antén, pospojovaných do jedné jednotky.

Sada tisíce těchto antén bude mít jen deset centimetrů čtverečních, a tak se jednoduše vejde do sloupu veřejného osvětlení, zatímco smartphone va vaší kapse bude mít asi šestnáct centimetrů čtverečních (obr. 4).


Také to ale znamená, že každý živý tvor, který se dostane do kontaktu s tímto koncentrovaným paprskem, bude vystaven silné dávce elektrického záření o extrémně vysoké frekvenci.

Jak 5G satelity, tak 5G pozemní stožáry budou využívat technologii sond s fázovanou soustavou měničů - tzv. "phased array". V této soustavě jsou skupiny antén koordinovaných tak, aby vysílaly pulsy konkrétním směrem a v konkrétní časové sekvenci.

To umožňuje koncenrovanému paprsku rádiových vln přesně zacílit na určený cíl. Výsledkem je zvýšení síly koncentrovaných paprsků, což znamená, že dokážou jednodušeji pronikat do budov.

Také to však znamená, že jakýkoli živý tvor, který se tomuto koncentrovanému paprsku dostane do cesty, bude vystaven silné dávce elektřiny extrémně vysoké frekvence.

Studie publikovaná počátkem tohoto roku demonstrovala, že obzvláště zranitelné vůči milimetrovým vlnám vysokých frekvencí - které budou využívat 5G sítě (obr.5)5 - jsou kvůli své velikosti jisté druhy hmyzu.

Jiné studie ukázaly, že zranitelné jsou i bakterie a rostliny, jakož i (dle očekávání) kůže a oči zvířat, včetně lidských bytostí.6

Technologie sond s fázovanou soustavou měničů se kromě schopnosti vysílat puls konkrétním směrem bude vyznačovat i jiným faktorem, který zkomplikuje danou situaci.

Na obou koncích hlavního paprsku se časové intervaly pulsů budou odlišovat od časových intervalů hlavní části paprsku, někdy se budou moci překrývat takovým způsobem, že to povede k extrémně rychlým změnám v elektromagnetickém poli.

Toto bude mít na živé organismy obzvlášť ničivé účinky, protože místo toho, aby záření absorbované do živé tkáně sláblo, může v jediném okamžiku zesílit.


Elektrické náboje, které proniknou do těla, se tak stávají anténami, ktoré opětovně vysílají elektromagnetické záření pronikající hlouběji do lidských tkání.

Těmto opětovně zesíleným vlnám říkáme Brillouinovy prekurzory. Byly pojmenovány po Leonu Brillouinovi, který je jako první popsal v roce 1914. Výzkum naznačuje, že tyto vlny mají významný a ničivý dopad na živé buňky.8

Neuspokojivé ujištění vlády a průmyslu

Vládní orgány, které mají chránit zdraví veřejnosti, nás informují o tom, že neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by záření rádiové frekvence (kterou využívá rádio, televize, mobilní telefony, smartphony a 5G) mělo nepříznivý dopad na dospělé či děti.

Bylo to jako dát čistý šek telekomunikačnímu průmyslu, aby přešel na vyšší frekvence bez toho, aby ho zajímaly důsledky.

Tato rada vycházejí z doporučení údajně nezávislého orgánu zvaného AGNIR (Poradní skupina pro neionizující záření), který v roce 2012 sestavil zprávu o bezpečnosti záření rádiové frekvence.

Zpráva uváděla, že pro jakékoli nepříznivé zdravotní účinky není dostatek "přesvědčivých" a "nezvratných" důkazů.9 Bylo to jako dát čistý šek telekomunikačnímu průmyslu, aby přešel na vyšší frekvence bez toho, aby ho zajímaly důsledky.

Ukazuje se, že AGNIR není vůbec nezávislá. Má vysoký podíl členů se zjevnými konflikty zájmů a její zpráva překroutila nebo rovnou vynechala závažné důkazy, které by ji přiměli dospět k opačnému závěru, než k jakému dospěla.

Ve forenzní analýze zprávy vědkyně, Sarah Starkeyová, vysvětluje, že tyto vnitřní rozpory a očividná nekompetentnost se dají vysvětlit pouze záměrnou netečností a prohlížením vědeckých důkazů.10

Zdraví a bezpečnost jednoduše nefigurují v myšlení vlády, navzdory tisícům studií dokazujících nepříznivé zdravotní účinky...

A přesto je zpráva základem současných vládních politik, které umožňují postupně zavádět 5G technologii do celého světa bez toho, aby se zajímali o důsledky a provedli zdravotní a bezpečností testy. 11

Zdraví a bezpečnost jednoduše nefigurují v myšlení vlády, navzdory tisícům studií dokazujících nepříznivé zdravotní účinky, přičemž další studie přibývají tempem zhruba 350 ročně, tedy v průměru jedna studie denně. 12

Proč se ignorují důkazy o nebezpečí 5G záření?

Jedním z důvodů ignorance těchto důkazů je přesvědčení ve vládních kruzích, že pokud nezavedeme 5G elektronický ekosystém co nejdříve, zůstaneme "pozadu" a ohrozí to náš hospodářský růst a konkurenceschopnost. Na zvažování zdravotních důsledků jednoduše není čas.

Komise pro národní infrastrukturu (NIC), jejíž zpráva z roku 2016 s názvem Spojená budoucnost tvořící základ současné vládní politiky, podporovala tuto panikářskou vizi zaostávání Spojeného království za ostatními národy a nabádala vládu k zavedení nové digitální infrastruktury do roku 2025.13

Zpráva NIC opakovaně uvádí, že finanční přínosy "spojené budoucnosti" se budou v tržbách počítat v miliardách liber.

Ironií je, že "spojená" budoucnost je taková, v níž se zcela přehlíží fakt, že závratné zisky mají být dosahovány technologiemi, které nás od skutečného světa stále více odpojují.

Zmíněné nepředstavitelné částky jsou doloženy v nedávném odhadu, že jen průmysl globálních médií se chystá do roku 2025 vydělat na 5G 1,3 bilionu dolarů, v nemalé míře díky tomu, že 5G "odemkne potenciál rozšířené (AR) a virtuální (VR) reality".14

Zmíněné sumy dostatečně vysvětlují, proč se telekomunikační průmysl za uplynulých dvacet pět let snaží všemožně ujišťovat veřejnost, že výzkum zdravotních účinků bezdrátových technologií přináší negativní nebo neprůkazné výsledky.

Od roku 1993 tento průmysl financuje velké množství studií, čímž vládám šetří peníze a zároveň udržuje vyhovující iluzi, že se stále neví, zda expozice člověka rádiové frekvenci záření škodí.

Začátkem tohoto roku The Guardian zveřejnil článek citující výzkum, který dokázal, že zatímco 67 % studií financovaných z nezávislých zdrojů zjistilo biologický vliv expozice záření rádiové frekvence, studie financované telekomunikačním průmyslem to potvrdily v 28 % případů.

Pravděpodobnost zjištění zdravotních účinků prostřednictvím studií financovaných telekomunikačním průmyslem je skoro dvaapůlkrát nižší než u nezávislých studií.15

Autoři článku v The Guardian vysvětlují, že telekomunikační průmysl nepotřebuje ve vědeckém sporu o bezpečnosti zvítězit, stačí mu dovést spor k neurčitu prováděním studií s výsledky, které nelze ověřit, nebo ještě lépe, které tvrdí opak toho, co výzkum, který odhaluje nepříznivé zdravotní následky.

Jedna z nejsmutnějších známých studií je obrovská, průmyslem financovaná "Studie Interphone", které se podařilo dospět k závěru, že držení mobilního telefonu u ucha uživatele ve skutečnosti chránípřed mozkovými nádory!

Tato studie, která je plná rozporů a trpí politováníhodnými chybami plánu, se často cituje jako dosud nejsmerodatnejší, i když ve skutečnosti byla zcela zpochybněna.16

I přesto se udržuje dojem, že neexistuje žádný vědecký konsensus, a tak nejsou dostatečné důvody jednat. Toto samozřejmě vyhovuje jak vládě, tak i průmyslu.

Kromě zdravotních účinků je tu i další rovina toho, co vlastně zavedení 5G technologie obnáší. Přečtěte si celý článek Dr. Nadlere. (Read Dr. Naydler's full article.)

ODKAZY

1 Jeden z nejlepších zdrojů těchto informací je webová stránka organizace Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARDS) na www.stopglobalwifi.org a související webová stránka organizace Cellular Phone Task Force na www.cellphonetaskforce.org. Obě organizace jsou informovány a inspirovány neúnavným výzkumem a kampaní Arthura Firstenberga, kterému tento článek vděčí za mnoho.

2 Zdroj: ISEE/ISEA Conference: Environmental Epidemiology and Exposure.
Paris, 5/9/2006.

3 Pravidlo je: čím vyšší je frekvence, při které vlna osciluje, tím kratší bude vlnová délka.

4 Zdroj: Qualcomm. Červenec 2018.

5 Arno Thielens et al., "Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz", Nature, 8: 3924 (2018): "Ukazuje se, že maximum energie rádiové frekvence se u hmyzu absorbuje při vlnových délkách, které jsou srovnatelné s velikostí jeho těla... Zkoumaný hmyz, který je menší než 1 cm, vykazuje nejvyšší absorpci o frekvenci (nad 6 GHz), která se v současnosti pro telekomunikaci často nepoužívá, ale její používání je plánováno v další generaci bezdrátových komunikačních systémů."

6 Cindy Russell, "A 5G Wireless Future", The Bulletin (January / February, 2017, str.20-23 se ohlíží za výzkumem a uvádí seznam velkého množství nepříznivých zdravotních důsledků elektromagnetického záření milimetrových vlnových délek, jako jsou arytmie, rezistence na antibiotika, zákaly oční čočky, ohrožený imunitní systém atd.

7 Zdroj: Arno Thielens et al., "Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz", Nature, 8: 3924 (2018), obr. 4.

8 Kurt Oughstun, interview o "Brillouin Precursors", Microwave News, 22, 2 (2002), str.10. Podle Oughstuna, profesora elektrotechniky a matematiky na University of Vermont "Jediný Brillouinův prekurzor dokáže otevřít kanálky v buněčné membráně, když jí prochází, může vyvolat významnou změnu elektrostatického potenciálu této membrány."
Viz Arthur Firstenberg "5G - From Blankets to Bullets" (17. ledna 2018), na www.cellphonetaskforce.org.

9 Zpráva poradní skupiny pro neionizující záření, Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields (2012).

10 Sarah J. Starkey, "Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-ionising Radiation", Review of Environmental Health, 31: 4 (2016), str.493-503.

11 The Department for Culture, Media and Sport and H. M. Treasury, Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK, March, 2017, která stanovuje vládnou strategii pro zavedení 5G, se nezmiňuje o zdravotních a bezpečnostních opatřeních.

12 Jedním z nejlepších zdrojů tohoto rozsáhlého výzkumu je zpráva The BioInitiative Report (2012), která ho užitečně pořádá do logických sekcí a je pravidelně aktualizována. Lze ji vyhledat online na https://www.bioinitiative.org. Podle Zprávy dokázalo nepříznivé účinky v rozmezí let 2007-2012 přibližně 1800 nových studií, tj. průměrně 350 ročně.

13 Zpráva National Infrastructure Report, Connected Future (prosinec 2016), str.11. Autoři tvrdí, že pouze tak může Spojené království "naplno využít technologie, jako jsou umělá inteligence a rozšířená realita". Zpráva se dá vyhledat na www. nic.org.

14 Ovum, "5G Economics of Entertainment Report" (říjen 2018). Zprávu si objednala společnost Intel a její shrnutí se dá najít na www.newsroom.intel.com.

15 Mark Hertsgaard and Mark Dowie, "The Inconvenient truth about cancer and mobile phones", TheGuardian, 14. července 2018. Na nehorázné, předpojaté financování poprvé upozornil v roce 2006 Louis Slesin," 'Radiation Research' and the Cult of Negative Results, Microwave News, 26.4 (červenec 2006), str.1-5. Dobré shrnutí problému se dá najít v "Bias and Confounding in EMF Science", na stránce Powerwatch: www.powerwatch.org.uk/science/bias.asp.

16 Studie Interphone je podrobena zničující kritice v L. Lloyd Morgan et al., Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern (2009), dostupné online na www. electromagnetichealth.org.

Zdroj: collective-evolution.com, Zpracovala: Vylectese.cz